TALENT
FUTURES

OTEVÍRÁME CESTU
INOVACÍM

INKUBACE
O 3 PILÍŘÍCH

Podporujeme mladé multioborově talentované lidi v definování budoucnosti skrze inovativní projekty. Jako komunitní inkubátor talentů spojujeme vzdělání a investici. Tvoříme tak most mezi chutí zlepšovat svět a schopností fungovat v realitě tržního prostředí. 

MEN​​TORING

Kvalitní vedení zkušenými mentory a práce na osobní vizi která bude určovat, za čím talent půjde a jaké kroky musí učinit pro její dosažení. 

INVESTICE

Osvobození talentu od finanční závislosti. Díky investici se zaměří na své silné stránky, které vytěží k vymyšlení inovativních projektů.

KOM​U​NITA

Komunita lidí, která utváří myšlenky budoucnosti. Propojuje je odhodlání a klíčové vlastnosti které vzájemně posouvají. 

PĚT

VLASTNOSTÍ

ČLOVĚKA,

KTERÉ

TALENT

FUTURES

ROZVÍJÍ

ZODPOVĚDNOST

Na konkrétních (pokud možno veřejně dohledatelných) příkladech z minulosti dokazuješ svoji schopnost svědomitě myslet nejen na sebe, ale i na své okolí a na fungující svět směřující k lepší budoucnosti. Dokážeš mezi těmito zodpovědnostmi hledat soulad a žádnou neupozaďuješ.

TALENT

Rozumíš své unikátní kombinaci schopností a dovedností. Dovedeš pojmenovat, co tvůj talent utváří. Díky tomu se dlouhodobě snažíš o jeho aplikaci v reálném světě u všeho, co děláš. 

PRÁCE SE ZDROJI

Rozumíš tomu, jaké zdroje ti svět, okolí i tvoje dovednosti a schopnosti nabízí. Dokážeš je ve správný čas efektivně využít.

VIZIONÁŘSTVÍ

Dovedeš si představit a zároveň realizovat věci, které zatím neexistují. A to hlavně díky propojování zdrojů z různých oborů. Dokážeš přemýšlet mimo zaběhlé standardy. Díky tomu vnášíte nový vhled nebo schopnosti do už existujícího odvětví. 

KOMUNIKACE

Dokážeš efektivně předat svou myšlenku tak, aby to ostatní pochopili. Nenecháváš si pro sebe to, co umíš, a snažíš se předat své znalosti co nejlépe. Díky naslouchání zároveň dovedeš chápat to, co s ti snaží říci ostatní.

CO ZÍSKÁM JAKO TALENT?

Díky programu získáš prostor zaměřit se na rozvoj svého talentu a otisku na světě. Oprostíš se od nutnosti utrácet čas vyděláváním na pokrytí základních potřeb. Naučíš se, jak ze svých schopností vytvořit hodnotu pro okolí, tím si vydělat. K tomu ti pomůže vedení mentory, kteří si podobně jako ty cestu už prošlapali. A k tomu budeš mít příležitost se potkávat a pomáhat si v komunitě kreativních a schopných lidí, kteří jsou nastaveni podobně jako ty. Budeme se zaměřovat na 3 priority:

  1. Předáš světu to, co bys jinak nepředal (nebo by to trvalo výrazně déle).
  2. Budeš schopný si tím vydělat tak, aby tě to plnohodnotně živilo.
  3. Celkově budeš na konci programu spokojenější díky naplňování potenciálu, který v tobě sídlí.

CO ZÍSKÁM JAKO PATRON?

Podpoříte schopného mladého člověka, který v některých ohledech dokáže ve světě budoucnosti nebo mimo vaše odvětví vyznat lépe než vy, chápe jeho potřeby a dovede na ně vymyslet vhodné řešení. Spojíte tak svoje finanční zdroje se zdrojem zápalu a kreativity skrze podporu člověka, který svými schopnostmi umí doplnit ty vaše. Společně tak uděláte nesmazatelný otisk do budoucnosti. Peníze vložené do inkubace se vám od talenta vrátí s úrokem odpovídajícím inflaci a získáváte podíl v jakémkoliv projektu, který na základě inkubace spustí. To ekonomicky nejdůležitější přichází během inkubace samotné: v nejrannější možné fázi máte investiční přístup k vznikajícím projektům, které stojí na lidech, se kterými máte osobní dlouhodobou zkušenost a vztah. Zároveň se stáváte členem komunity patronů, se kterými máte příležitost navazovat strategická partnerství i nad rámec Talent Futures.

MIKY ŠKODA -
FOUNDER
TALENT FUTURES

Celý život se věnuji podpoře ostatních. Jako skautský vedoucí jsem se snažil být inspirací pro svoje svěřence, jako zážitkový pedagog a zakladatel několika firem i neziskových projektů tvořím výzvy, které lidi podporují pustit se do věcí, které by je jinak ani nenapadly. Jako lektor a mentor pomáhám schopným a pracovitým studentům a zakladatelům firem na jejich cestě. Talent futures spojuje moje znalosti i zkušenosti z akademického, podnikatelského i dobročinného prostředí a tvoří vyústění mojí snahy o inovace ve vzdělávání. Posledních 15 let se obklopuji multioborově nadanými lidmi a na jejich zkušenostech vidím, že propojování různých oborů je jednou z nejefektivnějších cest k inovacím. Pro mě osobně je Talent futures otiskem ve světě skrze podporu a propojení těch, kteří ho budou utvářet. 

SARA PO​LAK

Odmalička jsem se zajímala o všechno možné, často zdánlivě neslučitelné obory, ale zároveň jsem věřila, že si můžu jít za svým. Tvořit něco nového ale znamená neustále se obhajovat před ostatními a dokazovat svoji hodnotu. To člověku občas ničí sebevědomí a je to škoda, a to i když jsem věděla, že multioborové vnímání světa a prolínání archeologie a moderních technologií bude jednou samozřejmost, nebo spíš nezbytnost. Bez vnější podpory a důvěry podobně smýšlejících jedinců bych se sice časem prosadila, ale stálo by to mnohem vic ‘krve a potu’. Jsem vděčná, že projekty, jako Talent Futures, dovedou podpořit lidi, kteří jsou na tom podobně jako já před lety, chápou svoje ambice a zároveň spoluutváří komunitu, která vás uklidňuje v tom, že ve svém bláznovství nejste sami.

Sara Polak, antropoložka v AI, zakladatelka výzkumné skupiny CCHAOS, členka žebříčků Forbes 30 pod 30, Top IT osobnosti 2021 a Inovátoři roku 2022. Inspirace k vzniku Talent Futures.

PODPORUJÍCÍ ORGANIZACE

Předvýběr talentů probíhá mezi nejschopnějšími absolventy rozvojových programů spřátelených organizací.

MÁTE-LI DALŠÍ OTÁZKY

NEBO UŽ VÍ​TE, ŽE SE

CHCETE STÁT SOUČÁSTÍ

PROJEKTU, POŠLETE NÁM

SVOU ZPRÁVU

NA AD​RESU:

info@talentfutures.cz